निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
बारा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
उमेश कुमार कुश्‍वाहा
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 35
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: बारा - क्षेत्र ४ (ख)

उमेश कुमार कुश्‍वाहा

बारा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू