निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सारदा संकर प्रसाद कलवार
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 70
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: बारा - क्षेत्र २ (क)

सारदा संकर प्रसाद कलवार