निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
रौतहट क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
सत्यनारायण महरा
पार्टी:
बहुजन एकता पार्टी नेपाल Logo
बहुजन एकता पार्टी नेपाल
उमेर: 51
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: रौतहट - क्षेत्र ४ (ख)

सत्यनारायण महरा

रौतहट क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू