निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
रौतहट क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
रामप्रवेश राय यादव
पार्टी:
जनमत पार्टी (जपा) Logo
जनमत पार्टी (जपा)
उमेर: 39
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: रौतहट - क्षेत्र ४ (ख)

रामप्रवेश राय यादव

रौतहट क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू