निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
गोन्धा ताजपुरिया
पार्टी:
जनमत पार्टी (जपा) Logo
जनमत पार्टी (जपा)
उमेर: 63
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: झापा - क्षेत्र ४ (क)

गोन्धा ताजपुरिया