निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सर्लाही क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
अनिता देवी
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 48
लिङ्ग: महिला
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सर्लाही - क्षेत्र ४ (ख)

अनिता देवी

सर्लाही क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू