निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सर्लाही क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
सरोज कुमार राय
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 49
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सर्लाही - क्षेत्र ३ (ख)

सरोज कुमार राय

सर्लाही क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू