निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
महोत्तरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
लक्ष्मी नारायण यादव
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 40
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: महोत्तरी - क्षेत्र ४ (क)

लक्ष्मी नारायण यादव

महोत्तरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू